Nazwa Status Klatka Piętro Numer Powierzchnia Rzut
M 4 Inf. na telefon I I 4 58,18 m2 Zobacz
M 5 Inf. na telefon I I 5 57,34 m2 Zobacz
M 6 Inf. na telefon I I 6 57,06 m2 Zobacz
M 7 Inf. na telefon I I 7 64,49 m2 Zobacz
M 8 Inf. na telefon I I 8 48,31 m2 Zobacz
M 9 Inf. na telefon I I 9 51,02 m2 Zobacz
M 10 Inf. na telefon I I 10 56,48 m2 Zobacz
M 11 Inf. na telefon I I 11 56,01 m2 Zobacz
M 12 Inf. na telefon I I 12 59,65 m2 Zobacz
M 13 Inf. na telefon I I 13 64,49 m2 Zobacz
M 14 Inf. na telefon I I 14 48,31 m2 Zobacz
M 15 Inf. na telefon I I 15 51,02 m2 Zobacz
M 16 Inf. na telefon I I 16 56,48 m2 Zobacz
M 17 Inf. na telefon I I 17 56,01 m2 Zobacz
M 18 Inf. na telefon I I 18 59,65 m2 Zobacz
M 19 Inf. na telefon I I 19 64,49 m2 Zobacz
M 20 Inf. na telefon I I 20 48,31 m2 Zobacz
M 21 Inf. na telefon I I 21 51,02 m2 Zobacz
M 22 Inf. na telefon I I 22 56,48 m2 Zobacz
M 23 Inf. na telefon I I 23 56,01 m2 Zobacz
M 24 Inf. na telefon I I 24 59,65 m2 Zobacz
M 25 Inf. na telefon I I 25 64,49 m2 Zobacz
M 26 Inf. na telefon I I 26 48,31 m2 Zobacz
M 27 Inf. na telefon I I 27 51,02 m2 Zobacz
M 28 Inf. na telefon I I 28 56,48 m2 Zobacz
M 29 Inf. na telefon I IV 101 57,00 m2 Zobacz
M 30 Inf. na telefon I I 30 59,65 m2 Zobacz
M 31 Inf. na telefon I I 31 64,49 m2 Zobacz
M 32 Inf. na telefon I I 32 48,31 m2 Zobacz
M 33 Inf. na telefon I I 33 51,02 m2 Zobacz
M 34 Inf. na telefon I I 34 56,48 m2 Zobacz
M 35 Inf. na telefon I I 35 56,01 m2 Zobacz
M 36 Inf. na telefon I V 36 56,69 m2 Zobacz
M 37 Inf. na telefon I I 37 64,49 m2 Zobacz
M 38 Inf. na telefon I I 38 48,31 m2 Zobacz
M 39 Inf. na telefon I I 39 51,02 m2 Zobacz
M 40 Inf. na telefon I I 40 56,48 m2 Zobacz
M 41 Inf. na telefon I I 41 56,01 m2 Zobacz
M 42 Inf. na telefon I I 42 59,65 m2 Zobacz
M 43 Inf. na telefon II I 43 57,76 m2 Zobacz
M 44 Inf. na telefon II I 44 58,56 m2 Zobacz
M 45 Inf. na telefon II I 45 43,23 m2 Zobacz
M 46 Inf. na telefon II I 46 64,11 m2 Zobacz
M 47 Inf. na telefon II I 47 38,18 m2 Zobacz
M 48 Inf. na telefon II I 48 57,69 m2 Zobacz
M 49 Inf. na telefon II I 49 58,56 m2 Zobacz
M 50 Inf. na telefon II I 50 43,23 m2 Zobacz
M 51 Inf. na telefon II I 51 64,11 m2 Zobacz
M 52 Inf. na telefon II I 52 38,18 m2 Zobacz
M 53 Inf. na telefon II I 53 57,69 m2 Zobacz
M 54 Inf. na telefon II I 54 56,72 m2 Zobacz
M 55 Inf. na telefon II I 55 43,23 m2 Zobacz
M 56 Inf. na telefon II I 56 64,11 m2 Zobacz
M 57 Inf. na telefon II I 57 38,11 m2 Zobacz
M 101 Inf. na telefon II III 101 57,51 m2 Zobacz
M 59 Inf. na telefon II I 59 56,72 m2 Zobacz
M 60 Inf. na telefon II I 60 43,23 m2 Zobacz
M 101 Inf. na telefon I I 101 37,59 m2 Zobacz
M 102 Inf. na telefon I I 102 66,15 m2 Zobacz
M 105 Inf. na telefon I I 105 56,67 m2 Zobacz
M 110 Inf. na telefon I I 110 48,68 m2 Zobacz
M 111 Inf. na telefon I I 111 53,43 m2 Zobacz
M 121 Inf. na telefon I II 121 46,72 m2 Zobacz
M 124 Inf. na telefon I I 124 48,54 m2 Zobacz
M 130 Inf. na telefon I IV 130 65,92 m2 Zobacz
M 131 Inf. na telefon I IV 131 48,48 m2 Zobacz
M 137 Inf. na telefon II I 137 74,96 m2 Zobacz
M 138 Inf. na telefon II I 138 49,49 m2 Zobacz
M 141 Inf. na telefon II I 141 37,59 m2 Zobacz
M 143 Inf. na telefon II I 143 74,92 m2 Zobacz
M 144 Inf. na telefon II I 144 49,43 m2 Zobacz
M 151 Inf. na telefon II II 151 49,35 m2 Zobacz
M 157 Inf. na telefon II III 157 49,28 m2 Zobacz
M 165 Inf. na telefon II IV 165 37,37 m2 Zobacz